PZW Słupsk
Menu
XXII EFFC
ZEZWOLENIA     IT
O C H R O N A   W Ó D
Aktualności
ZAKAZ POLOWU RYB
Sport
Rekordy
Kampanie
Przepisy PZW
Poczta
Słońce w Słupsku
Dziś jest: 17.02.2018

wschód: 06:08
zachód: 16:04
Licznik odwiedzin
1541652
Aktualności

A A A

2016-12-13 - 

Składki członkowskie i na zagospodarowanie w 2017 r.

Wysokość składek w rozwinięciu wiadomości.


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2017 r.


Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

86,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4) kobiety od 60 roku życia

43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW


25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-


Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2017 R.


  1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

  2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

  4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

  7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU PZW na 2017 rok

Lp.

Rodzaj składki

[ zł ]

I. składka niepełna (wody nizinne) - członkowie PZW

1.

- Podstawowa

150

  2.

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami, osoby  od 70 roku życia

41

  3.

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, studenci w szkołach dziennych do lat 24


78

  4.

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i do 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety


113

  5.

- Ulgowa  młodzież szkolna do lat 19 -szkół dziennych

25

6.

- członek uczestnik do lat 16 - szkół dziennych

20

7.

- 1 dzień - członek PZW

15

  8.

- 3 dni - członek PZW

25

  9.

- 7 dni - członek PZW

30

10.

- 1 4 dni - członek PZW

40

11.

- 1 jezioro -roczna- dla członków PZW Okręgu Słupskiego

65

12

- 1 jezioro - roczna dla członków PZW z pozostałych Okręgów poza Strefą I

85

I a. opłata niepełna podstawowa i okresowa (wody nizinne) - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*


13.

- 1 dzień

25**

14.

- 3 dni  

50**

15.

- 7 dni

62**

16.

- 14 dni

86**

17.

- roczna

369**

II. składka pełna (wody nizinne i górskie) - członkowie PZW

18.

- Podstawowa

175

19.

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami , osoby  od 70 roku życia

47

20.

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24

90

  21

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym w wieku do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety

132

22.

- członek uczestnik

37

23.

- 1 dzień - członek PZW

30

24.

- 3 dni - członek PZW

75

25.

- 7 dni - członek PZW

90


26.

- górska ulgowa dla SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/

25

27.

- składka uzupełniająca do składki niepełnej - normalna

25

28.

- składka uzupełniająca do składki niepełnej - ulgowa poz. 4

19

29.

- składka uzupełniająca do składki niepełnej - ulgowa poz. 3

13

30.

- składka uzupełniająca do składki niepełnej - ulgowa poz. 2

7

II a. opłata pełna podstawowa i okresowa (wody nizinne i górskie) - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

32.

- roczna

492**

33.

- 1 dzień

50**

34.

- 3 dni

100**

35.

- 7 dni

150**
** oplata zawiera podatek VAT w wysokości 23%

zwolnieni ze składki okręgowej są : -honorowi członkowie PZW

Uchwała ZO PZW w Słupsku Nr 152 z dnia 22 października 2016r.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
Copyright © 2006 - ZO PZW Słupsk - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody ZO PZW Słupsk zabronione.