PZW Słupsk
Menu
XXII EFFC
ZEZWOLENIA     IT
O C H R O N A   W Ó D
Aktualności
ZAKAZ POLOWU RYB
Sport
Rekordy
Kampanie
Przepisy PZW
Poczta
Słońce w Słupsku
Dziś jest: 17.02.2018

wschód: 06:08
zachód: 16:04
Licznik odwiedzin
1541652
Aktualności

A A A

2017-07-31 - 

Wody pozyskane w 2017 r.

[rozwiń]

INFORMACJA O POZYSKANYCH WODACH DO WĘDKOWANIA W 2017 ROKU.1. rzeka Chrząstawa nr 2; umowa od 01. 08. 2017, opiekun koło PZW Człuchów;

2. jez. Płocko; gm. Kępice – umowa od 24. 07. 2017, opiekun koło PZW Kępice;

3. jez. Nakło; gm. Kępice – umowa od 24. 07. 2017, opiekun koło PZW Kępice;

5. jez. Pałacowe; gm. Kępice – umowa od 24. 07. 2017, opiekun koło PZW Korzybie, zakaz używania środków pływających.

Wędkowanie na powyższych wodach należy zapisywać w rejestrze jako: łowisko nr 104.S – pozostałe jeziora w tym pozyskane w 2017 roku.

Nowe łowiska.

III. Jezioro Pałacowe,

leśnictwo Osieki oddz. 186 h, działka ewidencyjna 376, obręb ewidencyjny Korzybie.
1. Typ zbiornika – mezotroficzny/eutroficzny
2. Powierzchnia – 3,27 h.
3. Jakość wody – mała przezroczystości wody – widzialność krążka Secchiego w okresie wiosennym sięga do 1,0 m., barwa brązowa;
4. Rodzaj dna – szczątki organiczne na dnie, słabo zamulone, od strony zachodniej wypływ.
5. Flora jeziora:
- amfifity - rośliny ziemnowodne, bytujące w strefie przejściowej między lądem a wodą:
- helofity - rośliny bagienne, zakorzenione w podłożu stale zalanym, natomiast części zielone i kwiaty są wynurzone: obecny duży szuwar pałki szerokolistnnej,
- nimfeidy - rośliny o liściach pływających na powierzchni wody: grążel żółty (Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.),
- elodeidy - rośliny całe zanurzone pod powierzchnią wody: niewidoczne z racji pory roku, niskiej przezroczystości i szerokiego szuwaru pałkowego uniemożliwiającego dostęp do otwartej wody
6. Fauna jeziora:
- gatunek dominujący to: szczupak (Esox lucius L.), lin (Tinca tinca L.), karaś (Carassius carassius L.), płoć (Rutilus rutilus L.), wzdręga (Scardinius erythrophtalmus L.) okoń (Perca fluviatilis L.),
7. Typ rybacki – szczupakowo-linowe;
8. W otoczeniu ani w zbiorniku nie występują gatunki chronione.

Inwentaryzacja zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Warcino.

I. Jezioro Płocko,

leśnictwo Pustowo, oddz. 268 o, na działce ewidencyjnej nr 165/4, obręb ewidencyjny Płocko. Jezioro ulega procesom zarastania. Jest to jedno z wielu jezior pozostawionych po przejściu lodowca. Leży na północy miejscowości (widać je z drogi na Pustowo). Zlokalizowane jest w obniżeniu terenu, znajdują się za nim wzgórza. Jezioro w kształcie ósemki od strony północnej już uległo zarośnięciu, dając tym samym lokalnym zwierzętom miejsce do ukrycia. Dookoła niego jest leśna ścieżka, która następnie łączy się z drogą.
1. Typ zbiornika – mezotroficzne (mezo- gr. trophé ‘pokarm’), prawdopodobnie niestratyfikowane (płytkie), zgodnie z Międzynarodowym Słownikiem Hydrologicznym jest to stan umiarkowanej żyzności wód wynikający z niedużej ilości biogenów i substancji organicznych. Brązowawa barwa wody duża ilość mszaków w zbiorniku oraz obecność na brzegu torfowców może wskazywać na ewoluowanie jeziora w stronę dystrofizacji.
2. Powierzchnia – 7,00 h. – Teodor to jest powierzchnia wydzielenia leśnego a powierzchnia wody chyba sporo mniejsza na oko ok 4 ha
3. Jakość wody – niska mętność wizualna, średnia przezroczystość, barwa jasno brązowa, zapach roślinny – słaby, widzialność krążka Secchiego w okresie wiosennym sięga ponad 1,5 m.;
4. Rodzaj dna – twarde, piaszczyste, szczątki organiczne na dnie, nieco zamulone;
5. Flora jeziora:
- amfifity - rośliny ziemnowodne, bytujące w strefie przejściowej między lądem a wodą: mięta nadwodna (Mentha aquatica), turzyca (Carex L., ) trawa, mszaki,
- helofity - rośliny bagienne, zakorzenione w podłożu stale zalanym, natomiast części zielone i kwiaty są wynurzone: skrzyp błotny (Equisetum palustre L.), babka wodna (Alisma plantago-aquatica L.), pałka szerokolistna, rogoża (Typha latifolia L.), tatarak zwyczajny (Acorus calamus L.), trzcina (Phragmites L.) sit (Juncus L.);
- nymfeidy - rośliny o liściach pływających na powierzchni wody: osoka aloesowata (Stratiotes aloides L.), grążel żółty (Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.),
- elodeidy - rośliny całe zanurzone pod powierzchnią wody: moczarka kanadyjska (Elodea canadensis Michx.), rdestnica pływająca (Potamogeton natans L.);dużo mszaków
6. Fauna jeziora:
- gatunki dominujące to: szczupak (Esox lucius L.), lin (Tinca tinca L.), karaś (Carassius carassius L.), karp (Cyprinus carpio L.), leszcz (Abramis brama L.), krąp (Blicca bjoerkna L.), płoć (Rutilus rutilus L.), okoń (Perca fluviatilis L.). Zbiornik jest godowiskiem płazów – w czasie wizji terenowej stwierdzono kilkanaście osobników godujących ropuch szarych (Bufo bufo)
7. Typ rybacki – jezioro szczupakowo-linowe;
8. W otoczeniu ani w zbiorniku nie występują gatunki chronione.

II. Jezioro Nakło (Lipnik)

w leśnictwie Potoczek oddz.270 j, na działce ewidencyjnej 432, obręb ewidencyjny Żelice.
1. Typ zbiornika – mezotroficzne, prawdopodobnie stratyfikowane
2. Powierzchnia – 11,00 h.
3. Jakość wody – mała przezroczystości wody – widzialność krążka Secchiego w okresie wiosennym sięga do 1,5 m., niska barwa;
4. Rodzaj dna – od strony południowej – piaszczysto-żwirowa, od strony północnej – zamulone.
5. Flora jeziora:
- amfifity - rośliny ziemnowodne, bytujące w strefie przejściowej między lądem a wodą: mszaki,
- helofity - rośliny bagienne, zakorzenione w podłożu stale zalanym, natomiast części zielone i kwiaty są wynurzone: mozga trzcinowata Phalaris arundinacea a przede wszystkim rozwinięty szuwar manny mielec Glyceria maxima
- nymfeidy - rośliny o liściach pływających na powierzchni wody: nie widzieliśmy tam żadnych nymfeidów choć pewnie jakieś są
- elodeidy - rośliny całe zanurzone pod powierzchnią wody: ramienice (Charales), z tej grupy też nic nie było widoczne
6. Fauna jeziora:
- gatunki dominujące to: szczupak (Esox lucius L.), lin (Tinca tinca L.), leszcz (Abramis brama L.), płoć (Rutilus rutilus L.), okoń (Perca fluviatilis L.).
7. Typ rybacki – szczupakowo-linowe
8. W otoczeniu ani w zbiorniku nie występują gatunki chronione.
Kliknij aby powiększyćKliknij aby powiększyćKliknij aby powiększyć


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
Copyright © 2006 - ZO PZW Słupsk - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody ZO PZW Słupsk zabronione.